Protokół nr XX/2017 z XX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 23 lutego 2017 r.

Protokół nr XX/2017 z XX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 23 lutego 2017 r.