Obwieszczenie AU.6733.3.2017 z dnia 29.03.2017

Obwieszczenie AU.6733.3.2017 z dnia 29.03.2017 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI KABLOWEJ SN 15 KV W ULICY WYSPIAŃSKIEGO W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 2424/1, 2426/9, 2426/10, 2426/11, 2426/12, 2426/13, AM. 32, OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf