Obwieszczenie AU.6733.7.2017 z dnia 29.03.2017

Obwieszczenie AU.6733.7.2017 z dnia 29.03.2017 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA W ULICY PROKOPOWSKIEJ W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 1532/1, 1596/5, , AM.6, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 
Pobierz dokument - format pdf