Zarządzenie Nr 44/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2017

Zarządzenie Nr 44/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2017 w sprawie informacji o kwotach dotacji ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla instytucji kultury na 2017 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.
na 2017 rok.

Pobierz dokument - format pdf