Obwieszczenie z dnia 06.04.2017

Obwieszczenie z dnia 06.04.2017 o wydanym postanowieniu GK.6220.30.6.2016.MCh z dnia 06.04.2017 r. o podjęciu zawieszonego postanowieniem GK.6220.30.5.2016.MCh z dnia 11.01.2017 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn „Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Pleszew – realizowane w ramach Uporządkowania Gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew”.
 
Pobierz dokument - format pdf