Protokoły pokontrolne i inne dokumenty RIO

Protokoły pokontrolne i inne dokumenty RIO dostępne są pod poniższym linkiem:

Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu \ Działalność kontrolna \ Wystąpienia pokontrolne