Obwieszczenie AU.6733.9.2017 z dnia 7.04.2017

Obwieszczenie AU.6733.9.2017 z dnia 07.04.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Przebudowa linii napowietrznej  średniego napięcia 15kV na kablową w miejscowości Korzkwy na terenie działek nr. 25/37, 25/42, 25/43, 25/44, 25/45, 25/47, 25/48, 25/49, 25/50, 25/53, 25/54, 25/63, am.2, obręb Korzkwy, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf