Obwieszczenie AU.6730.46.2016 z dnia 18.04.2017

Obwieszczenie AU.6730.46.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18.04.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO NR 11 POŁOŻONEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM NR 5 NA LOKAL USŁUGOWY (BIURO) NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 165/1, ARKUSZ MAPY 1, OBRĘB TACZANÓW DRUGI, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf