Zarządzenie Nr 52/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 kwietnia 2017

Zarządzenie Nr 52/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 kwietnia 2017 w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf