Obwieszczenie AU.6733.10.2017 z dnia 20.04.2017

Obwieszczenie AU.6733.10.2017 z dnia 20.04.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa kablowej linii energetycznej nN w miejscowości Tomaszew - Korzkwy na terenie działek nr 24, 25/47, 25/48, 25/49, 25/50, 25/51, 25/52, 25/53, 25/54, 25/55, 25/56, 25/57, 25/58, 25/59, 25/60, 25/61, 26/62, 25/63 arkusz mapy 2, obręb Korzkwy, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf