Obwieszczenie AU.6733.7.2017 z dnia 10.05.2017

Obwieszczenie AU.6733.7.2017 z dnia 10.05.2017 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA W UL. PROKOPOWSKIEJ W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 1532/1, 1596/5, AM. 6, OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf