Obwieszczenie AU.6733.8.2017 z dnia 10.05.2017

Obwieszczenie AU.6733.8.2017 z dnia 10.05.2017 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY DWORCOWEJ , W MIEJSCOWOŚCI KOWALEW NA TERENIE DZIAŁEK NR. 23, 34/2, 32, 33/14, AM.12, OBRĘB KOWALEW, GMINA PLESZEW .

Pobierz dokument - format pdf