Obwieszczenie GK.6220.5.2017.MCh z dnia 15.05.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia o wyłożeniu do publicznej wiadomości RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO przedsięwzięcia pn. ?Budowa placu magazynowego przeznaczonego na skup złomu, metali kolorowych i kasację pojazdów oraz budowie budynku stacji demontażu na działce nr 18/2, ark. 23, obręb Kowalew?.

Pobierz dokument - format pdf