Obwieszczenie AU.6730.46.2017 z dnia 12.05.2017

Obwieszczenie AU.6730.46.2017 z dnia 12.05.2017 o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO NR 11 POŁOŻONEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM NR 5 NA LOKAL USŁUGOWY (BIURO) NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 165/1, ARKUSZ MAPY 1, OBRĘB TACZANÓW DRUGI, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf