Obwieszczenie AU.6733.13.2017 z dnia 12.05.2017

Obwieszczenie AU.6733.13.2017 z dnia 12.05.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezie na terenie działek nr. 46, 30/9, 30/8, 31/12, 262, 261, 270, 271, 65, 2096/2, 132, 126, 112, 225, 237, 236, 246, 291, 57/5, 66/1, 66/2, 107/1, 66/4, 66/5, 122/2, am.1, dz. nr 2, am.2, dz. nr 30, 51, 5, 55/4, 56/1, 26/5, 26/3, 26/4, 55, 60, 14, 7, 9/6, 16/1, 16/3, 12, 11/2, 26/1, am.3, obręb Brzezie, dz. nr 2142, am.2, obręb Zielona Łąka, dz. nr 4, 9, 5, 6, 36, 50, am.3, obręb Lenartowice, dz. nr 2359/5, am.26, dz. nr 2359/4, am.27, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf