Obwieszczenie AU.6733.9.2017 z dnia 12.05.2017

Obwieszczenie AU.6733.9.2017 z dnia 12.05.2017 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ SN NA KABLOWĄ, W MIEJSCOWOŚCI TOMASZEW NA TERENIE DZIAŁEK NR. 25/37, 25/42, 25/43, 25/44, 25/45, 25/47, 25/48, 25/49, 25/50, 25/53, 25/54, 25/63 AM.2, OBRĘB KORZKWY, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf