Zarządzenie Nr 62/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2017

Zarządzenie Nr 62/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2017 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem na rzecz Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf