Zawiadomienie GK.6220.6.2017.MCh z dnia 16.05.2017 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Zmiana sposobu użytkowania magazynu wyrobów gotowych na halę produkcyjno-magazynową z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb zakładu FAMOT PLESZEW na działce nr Ew. 2452/6, obręb Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf