Wystąpienie pokontrolne NIK LPO.410.001.12.2017 z dnia 29 marca 2017 r.

Wystąpienie pokontrolne NIK LPO.410.001.12.2017 z dnia 29 marca 2017 r. obejmujące wykonanie budżetu państwa w 2016 r.

Pobierz dokument - format pdf