Protokół kontroli nr KAL 92/2017

Protokół kontroli nr KAL 92/2017 przeprowadzonej na wniosek RDOŚ w Poznaniu dotyczącej przestrzegania wymagań w zakresie postępowania z odpadami, w tym z odpadami niebezpiecznymi.

Pobierz dokument - format pdf