Zarządzenie Nr 69/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 maja 2017

Zarządzenie Nr 69/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 maja 2017 w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf