Obwieszczenie AU.6733.12.2017 z dnia 31 maja 2017

Obwieszczenie AU.6733.12.2017 z dnia 31 maja 2017 r. zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH KABLOWYCH SN 15KV W REJONIE UL. BOGUSZA, POZNAŃSKIEJ, ŚW. DUCHA W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 636/2, 637/4, 639, 767, AM.11, DZIAŁEK NR 743/3, 743/4, 743/6, 744/35, 744/36, AM.20, OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf