Obwieszczenie AU.6733.46.2016.2017 z dnia 29 maja 2017 r.

Obwieszczenie AU.6733.46.2016.2017 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie poszerzenia zakresu inwestycji w postępowaniu dotyczącym ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa linii SN 15kV - demontaż linii napowietrznej, budowa linii kablowej SN 15kV w miejscowości Pleszew na terenie działek nr 208/1, 209/5, 209/3, 210/9, 210/10, 211/4, 213/3, 215, 216/1, 217/1, 218/1, 219/1, 5/3, am.16, dz. nr 221/3, 222/5, 224/2, 221/17, 222/30, 223/15, 225/1, 227/1, 228/9, am. 17, dz. nr 233/2, 233/1, 233/6, 6, 3047/2, 3047/1, 2976/1, 2977, 3008, am. 18, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf