Zawiadomienie GK.6220.6.2017.MCh z dnia 2 czerwca 2017 r.

Zawiadomienie GK.6220.6.2017.MCh z dnia 2 czerwca 2017 r. o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn "Zmiana sposobu użytkowania magazynu wyrobów gotowych na halę produkcyjno-magazynową z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb zakładu FAMOT PLESZEW na działce nr ew. 2452/6, obręb Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf