Zarządzenie Nr 81/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 czerwca 2017

Zarządzenie Nr 81/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 czerwca 2017 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w związku z Budżetem Obywatelskim 2017.

Pobierz dokument - format pdf