Zapytanie ofertowe Miasta i Gminy Pleszew WI.7013.15.3.2017.MSz

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej, w ramach zadania pn.: "Nowa Jakość Edukacji" zapytanie ofertowe - format pdf

Załaczniki 1-3 do Zapytania ofertowego.ZIP

UWAGA ! Dokumentacja  została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.