Zawiadomienie GK.6220.30.13.2016.MCh z dnia 08.06.2017 r.

Zawiadomienie GK.6220.30.13.2016.MCh z dnia 08.06.2017 r. w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Pleszew - realizowane w ramach Uporządkowania Gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf