Obwieszczenie AU.6733.14.2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.

Obwieszczenie AU.6733.14.2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydaniay decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI TACZANÓW DRUGI NA TERENIE DZIAŁKI NR 18 i CZĘŚCI DZIAŁKI NR 235, AM.1, OBRĘB TACZANÓW DRUGI, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf