Zarządzenie Nr 75/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 maja 2017

Zarządzenie Nr 75/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 maja 2017 roku ww sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie za 2016 r.

Pobierz dokument - format pdf