Zawiadomienie GK.6220.8.2017.MCh z dnia 19.06.2017 r.

Zawiadomienie GK.6220.8.2017.MCh z dnia 19.06.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 4329 P Pleszew- Kowalew".

Pobierz dokument - format pdf