Zarządzenie Nr 84/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 czerwca 2017

Zarządzenie Nr 84/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 czerwca 2017 w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2017 r.

Pobierz dokument - format pdf