Zarządzenie Nr 89/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Nr 89/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf