Obwieszczenie AU.6733.15.2017 z dnia 23 czerwca 2017 r.

Obwieszczenie AU.6733.15.2017 z dnia 23 czerwca 2017r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w  ul. Glinki w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf