Protokół nr XXII/2017 z XXII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 25 maja 2017 r.

Protokół nr XXII/2017 z XXII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 25 maja 2017 r.