Obwieszczenie AU.6733.14.2017 z dnia 30 czerwca 2017r.

Obwieszczenie AU.6733.14.2017 z dnia 30 czerwca 2017r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "BUDOWA LINII OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI TACZANÓW DRUGI".

Pobierz dokument - format pdf