Obwieszczenie AU.6733.1.2017 z dnia 29.06.2017 r.

Obwieszczenie AU.6733.1.2017 z dnia 29.06.2017 r. Burmiztrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 9/2017 z dnia 12 kwietnia 2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NN W MIEJSCOWOŚCI PLESZEW I NOWA WIEŚ NA TERENIE DZIAŁEK NR 179/22, 181/2, 228/2, 179/12, 179/23, 179/11, 179/13, 179/20, 179/19, 179/17, 179/16, 179/24, 179/14, 179/25, 179/15, 176/2, 176/5, 176/4, 179/30, AM.1, OBRĘB NOWA WIEŚ ORAZ DZIAŁEK NR 2946/6, 2950/15, 2946/4, 2947/1, 2947/2, 2947/12, 2947/11, 2947/4, 2947/5, AM.42, OBRĘB MIASTO PLESZEW:

Pobierz tekst obwieszczenie - format pdf