Obwieszczenie AU.6730.105.2017 z dnia 12.07.2017

Obwieszczenie AU.6730.105.2017 z dnia 12.07.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowo ? Administracyjnej w Taczanowie w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH W MIEJSCOWOŚCI BRONÓW NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKI NR 102, 18/32, 18/1, 18/54, 18/31, 18/48, 18/44, 18/43, 18/42, 18/28, 18/30, 18/33, 18/34, 18/35, ARKUSZ MAPY 1, OBRĘB BRONÓW, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf