Obwieszczenie AU.6733.15.2017 z dnia 13.07.2017

Obwieszczenie AU.6733.15.2017 z dnia 13.07.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Glinki w Pleszewie na terenie działki nr 1532/2 (am.9), 1327/4, 1367/9, 1452/1 (am.4), 1479/1, 1367/8, 1477/1 1476/1, 1475/1, 1474/1, 1473/1, 1472/1, 1471/1, 1470/2, 1470/1, 1467/1, 1466/1, 1465/1, 1464/1, 1463/1, 1462/1, 1456/3, 3594, 1367/10, 1457/3, 1455/1, 1367/1 (am.5), 1389/1, 1388/1, 1376/1, 1375/1, 1370/2, 1370/1, 1369/1, 1368/1, 1366/6, 1366/4, 1351/1, 1349/1, 1348/1 (am.10), obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf