Obwieszczenie AU.6733.46.2016.2017 z dnia 17.07.2017

Obwieszczenie AU.6733.46.2016.2017 z dnia 17.07.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: PRZEBUDOWA LINII SN 15 KV ? DEMONTAŻ LINII NAPOWIETRZNEJ, BUDOWA LINII KABLOWEJ SN 15KV W MIEJSCOWOŚCI PLESZEW NA TERENIE DZIAŁEK NR 208/1, 209/5, 209/3, 210/9, 210/10, 211/4, 213/3, 215, 216/1, 217/1, 218/1, 219/1, 5/3, AM.16, DZ. NR 221/3, 222/5, 224/2, 221/17, 222/30, 223/15, 225/1, 227/1, 228/9, AM. 17, DZ. NR 233/2, 233/1, 233/6, 6, 3047/2, 3047/1, 2976/1, 2977, 3008, AM. 18, OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf