Zatwierdzony projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali socjalnych w 2017 roku "procedura uzupełniajaca"

Zatwierdzony projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali socjalnych w 2017 roku "procedura uzupełniajaca"