Zatwierdzony projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w 2017 roku "procedura uzupełniajaca"

Zatwierdzony projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w 2017 roku "procedura uzupełniajaca".