Zawiadomienie GK.6220.8.2017.MCh z dnia 21.07.2017 r.

Zawiadomienie GK.6220.8.2017.MCh z dnia 21.07.2017 r. o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko "Przebudowa drogi powiatowej nr 4329 P Pleszew- Kowalew".

Pobierz dokument - format pdf