Zawiadomienie GK.6220.7.2017.MCh z dnia 21.07.2017 r.

Zawiadomienie GK.6220.7.2017.MCh z dnia 21.07.2017 r. o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko "Przebudowa mostu przez rzekę Ner w ciągu drogi krajowej nr 12 w m. Brzezie".

Pobierz dokument - format pdf