Zarządzenie Nr 99/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lipca 2017

Zarządzenie Nr 99/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lipca 2017 w sprawie pełnienia całodobowych dyżurów telefonicznych, w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Pobierz dokument - format pdf