Zarządzenie Nr 103/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lipca 2017

Zarządzenie Nr 103/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lipca 2017 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie za wynagrodzeniem służebności drogowej przejścia i przejazdu obciążającej nieruchomość stanowiącą własność Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf