Obwieszczenie AU.6730.105.2017 z dnia 03.08.2017

Obwieszczenie AU.6730.105.2017 z dnia 03.08.2017 o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKI NR 102, 18/32, 18/1, 18/54, 18/31, 18/48, 18/44, 18/43, 18/42, 18/28, 18/30, 18/33, 18/34, 18/35, AM.1, OBRĘB BRONÓW, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf