Zawiadomienie GK.6220.11.2017.MCh z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Zawiadomienie GK.6220.11.2017.MCh z dnia 30 sierpnia 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Budowa hali produkcyjnej wraz z częścią biurową oraz łącznikiem z istniejącą halą szlifierni i budową dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb zakładu FAMOT Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf