Zarządzenie Nr 134/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2017

Zarządzenie Nr 134/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2017 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2017 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Załącznik nr 1 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2017 roku - format pdf

Załącznik nr 2 - Informacja o kształtowaniu się WPF Miasta i Gminy Pleszew na dzień 30.06.2017 - format pdf

Załącznik nr 3 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2017 roku - format pdf