Obwieszczenie AU.6733.16.2017 z dnia 29.08.2017

Obwieszczenie AU.6733.16.2017 z dnia 29.08.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Rozbudowa drogi Zawady - Grodzisko na terenie działek nr. 2069/2, am.4, obręb Grodzisko, dz. nr 2077/2, am.7, obręb Zawidowice, dz. nr 2076/2, am.5, obręb Grodzisko, dz. nr 2050/3, 2060/1, 2069/1, 2074/1, am.4, obręb Grodzisko, dz. nr 2049, 2059, 2068, 2073, am.5, obręb Grodzisko, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf