Obwieszczenie AU.6730.140.2017 z dnia 05.09.2017

Obwieszczenie AU.6730.140.2017 z dnia 05.09.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej w Bógwidzach w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH W MIEJSCOWOŚCI BÓGWIDZE 11, 12, 13, 14, NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKI NR 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 58/5, 190, 122/4, 119/10, 120/3, 220, ARKUSZ MAPY 1, OBRĘB BÓGWIDZE, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf